SERVICES

เราคือมือาชีพ ในงานติดตั้ง และจัดจำหน่าย พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป Raised Floor Access Floor1. บริการด้านพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป Raised Floor Access Floor
    ---- จัดจำหน่าย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป โดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ
    ---- ติดตั้ง และแก้ไข พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป ในงานทุกรูปแบบ อาทิ ห้องทำงาน
ห้องเรียน ห้อง Server ห้อง Computer ห้อง LAB ห้อง Data Center
จนถึงงานพื้นยกสวยงามเพื่อตกแต่งภายในบ้าน
    ---- ติดตั้ง และแก้ไข พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป ในงานทุกขนาด ตั้งแต่ห้อง Server ขนาดเล็ก 
ห้องประชุม ขนาดใหญ่ อาทิ ห้องประชุม ห้องโถง ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ
    ---- ติดตั้ง และแก้ไข พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป ทั่วทั้งประเทศไทย เพราะเรามีทีมงานที่พร้อมจะดูแล 
ลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยความเต็มใจ
    ---- ติดตั้ง พื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั่วทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน

2. บริการด้านงานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load 
    ---- ออกแบบ และติดตั้ง งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ
พร้อมทั้งเซ็นรับรองโดยวิศวกรสามัญ
    ---- ออกแบบ และติดตั้ง งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load ในงานทุกรูปแบบ ในงานทุกขนาด
ทั่วประเทศไทย และทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน

3. บริการงานกั้นห้อง งานฝ้าเพดาน
    --- ออกแบบ และติดตั้ง งานกั้นห้อง งานฝ้าเพดาน งานผนังเบา งานกระจก งานอลูมิเนียม 
    --- ออกแบบ และติดตั้ง งานกั้นห้อง งานฝ้าเพดาน งานผนังเบา งานกระจก งานอลูมิเนียม
ในงานทุกรูปแบบ ในงานทุกขนาด ทั่วประเทศไทย และทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน

4. บริการงานออกแบบระบบปรับอากาศ
    --- ออกแบบ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศสำหรับห้อง Server ห้อง Computer ห้อง Data Center
    --- ออกแบบ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศสำหรับห้อง Server ห้อง Computer ห้อง Data Center
ในงานทุกรูปแบบ ในงานทุกขนาด ทั่วประเทศไทย และทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน

5. SANDWICH WALL
    --- จำหน่าย และติดตั้ง SANDWICH WALL โดยผู้ขาย และช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ
    --- จำหน่าย และติดตั้ง SANDWICH WALL โดยผู้ขาย และช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ
ในงานทุกรูปแบบ ในงานทุกขนาด ทั่วประเทศไทย และทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน