งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load

งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load

รหัส : 3
ชื่อสินค้า : งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load
รายละเอียด :


งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load 

1. ออกแบบ และติดตั้ง งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งเซ็นรับรองโดยวิศวกรสามัญ

2. ออกแบบ และติดตั้ง งานฐานกระจายน้ำหนัก Share Load ในงานทุกรูปแบบ ในงานทุกขนาด ทั่วประเทศไทย และทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน