ออกแบบระบบปรับอากาศ

ออกแบบระบบปรับอากาศ

รหัส : 2
ชื่อสินค้า : ออกแบบระบบปรับอากาศ
รายละเอียด :

บริการงานออกแบบระบบปรับอากาศ

1. ออกแบบ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศสำหรับห้อง Server ห้อง Computer ห้อง Data Center

2. ออกแบบ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศสำหรับห้อง Server ห้อง Computer ห้อง Data Center ในงานทุกรูปแบบ ในงานทุกขนาด ทั่วประเทศไทย และทุกประเทศกลุ่มอาเซี่ยน